V meste Krásno nad Kysucou pribudli nové parkovacie miesta

Mesto Krásno nad Kysucou reagovalo na dopyt občanov a zriadilo ďalšie parkovacie miesta, ako aj vyznačilo existujúce, ktoré si vyžadovali zvýraznenie. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom poskytnúť komfortnejšie, prehľadnejšie a bezpečnejšie parkovanie na území nášho mesta.

Okrem toho sme zohľadnili aj potreby zdravotne znevýhodnených občanov tým, že sme vyhradili ďalšie parkovacie miesta v rôznych častiach mesta, ktoré sú tak pre nich prístupnejšie.

Týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby mali všetci občania mesta rovnaké možnosti prístupu a využitia verejných služieb, vrátane parkovania, bez ohľadu na ich zdravotný stav alebo obmedzenia.

Galéria k článku