Mestský úrad zatvorený

V zmysle uznesenia vlády SR č.695/2021 zo dňa 24.11.2021, ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25.11.2021 do 9.12.2021 je mestský úrad do 09.12.2021 zatvorený pre verejnosť. Stránky budú vybavené telefonicky, poštou, alebo elektronicky.

Kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete tu: Kontakty Mestský úrad.

MATRIČNÝ ÚRAD zabezpečuje neodkladnú agendu po telefonickom alebo mailovom dohovore na jana.duranova@mestokrasno.sk. Volať môžete na telefónne číslo  041/4308926, cez víkend a mimo pracovnej doby: 0917529045. V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny, sobáš a pod.), bude rovnako kontaktovať matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle. Vstup na úrad je povolený len v režime OTP (Očkovaní, testovaní, po prekonaní).

POKLADŇA až do odvolania nefunguje. Úhrady poplatkov môžu občania realizovať bezhotovostným prevodom na účty mesta, napr. internet bankingom, alebo poštovou poukážkou.

PODATEĽŇA funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu. Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať.

STAVEBNÝ ÚRAD zabezpečuje agendu po telefonickom alebo mailovom dohovore na michal.biros@mestokrasno.sk. Volať môžete na telefónne číslo 041/4308928. Vstup na úrad je povolený len v režime OTP (Očkovaní, testovaní, po prekonaní).

Do 9.12.2021 je zatvorená aj Mestská knižnica.