Uzatvorenie komunikácií v mestskej časti Kalinov

Upozorňujeme občanov mestskej časti Kalinov, že z dôvodu asfaltácie bude uzatvorená ulica Školská a Bohovičov od 30. júna do 3. júla 2020. Prosíme občanov aby obmedzili prejazd a parkovali mimo asfaltovaných ulíc.

Ďakujeme za porozumenie.