Uzatvorená ulica Leonarda Sojčáka

Upozorňujeme občanov mestskej časti Zákysučie na ulici Leonarda Sojčáka (od závor dole), že v piatok 3.4.2020 bude ulica uzatvorená z dôvodu asfaltovania po budovaní kanalizácie. Žiadame týmto občanov aby si v uvedený deň zariadili svoje povinnosti a potreby tak aby nebola stavebná činnosť na ulici narušená. Autá si je potrebné odstaviť mimo danej ulice.