Pozvánka na letný tábor 2019

Centrum voľného času v Krásne nad Kysucou pozýva všetky deti a mládež na letný turisticko - rekreačný tábor "SUPER LETO" v penzióne Slniečko na Duchonke.

Termín: 07.07.2019 - 12.07.2019 (6 dní)

Miesto: Penzión Slniečko - Duchonka

Cena: 150€ (záloha 50€ + doplatok 100€)

V cene je zahrnuté: 5 x ubytovanie, celodenná strava, pitný režim, táborové tričko, cestovné, vstupné, poistenie, materiál a odmeny...

Vedúci tábora: Mgr. Martinka Kuljovská, Mgr. Marcelka Brisučiaková, Mgr. Michal Masnica, Mgr. Martin Ondruška

Čaká na Vás: výlety, kúpalisko, bazén, karneval, diskotéka, táborák, spev, tanec, športové a loptové hry, videoprojekcia...

Prihlášku do tábora nájdete tu: https://zsknk.edupage.org/files/prihlaska_tabor.xls

Záväzné prihlášky a zálohu vo výške 50 € prineste najneskôr do 29. 03. 2019 na adresu: Základná škola Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou

Informácie na tel. číslach: 0905 790 944, 0907 562 780, 0948 214 449

 

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Martin Ondruška vedúci CVČ,  Mgr. Vladimír Targoš riaditeľ základnej školy