Ponuka nebytových priestorov na prenájom

Spoločnosť KRASBYT, s.r.o., Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou – správca budov ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome služieb, ul. kpt. Karola Pagáča č. 557, Krásno nad Kysucou.

Jedná sa o nasledovné priestory:

  1. priestor o výmere 21,80 m² s ročným nájmom 20,63 €/m² podlahovej plochy, sklad o výmere 4,20 m² s ročným nájmom 13,13 €/m² podlahovej plochy
  2. priestor o výmere 38,07 m² s ročným nájmom 15,01 €/m² podlahovej plochy
  3. priestor o výmere 51,20 m² s ročným nájmom 15,01 €/m² podlahovej plochy
  4. priestor o výmere 45,64 m² s ročným nájmom 20,63 €/m² podlahovej plochy

K uvedenému nájmu budú účtované náklady za spotrebované energie. Všetky priestory sa nachádzajú na 1. poschodí. Bližšie informácie na č. tel. 041/4385212.

Šulgan Peter
riaditeľ spoločnosti

Galéria k článku