Návšteva z Frenštátu pod Radhoštěm

Česká republika je nielen našim susedom, ale aj po rozdelení spoločného štátu nás naďalej spája podobný vývoj spoločnosti.

Minulý rok sa uskutočnili komunálne voľby nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách, kde došlo k zmene vedenia mesta práve v našom partnerskom meste Frenštát pod Radhoštěm.

Vo štvrtok 7. marca 2019 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie s novým starostom Ing. Miroslavom Halatinom a místostarostom Ing. Jiřím Unruhem spolu s primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom a zástupcom primátora Jaroslavom Pagáčom na mestskom úrade v Krásne nad Kysucou.

Na spoločnom rokovaní diskutovali o aktuálnom vývoji v mestách, o súčasnom stave a budúcej spolupráci. Návšteva z Frenštátu veľmi pozitívne hodnotila vývoj investičných činností v našom meste a načerpali veľa inšpiratívnych podnetov pre svoju ďalšiu činnosť v meste.

Počas rokovania došlo k spoločnému záveru na zintenzívnenie spolupráce v oblasti kultúry, športových a záujmových organizácii v rámci výmeny folklórnych súborov, športových tímov. Najdôležitejším článkom rokovania bola príprava na budúcu spoluprácu v rámci projektov financovaných z Európskej únie, z operačného programu Interreg ako aj ďalšie okruhy spolupráce v najbližšom období, kde budeme podávať spoločné projekty o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ.

"Veľmi ma potešila snaha znásobiť doterajšiu spoluprácu, ale i pochvalné slová delegácie z Frenštátu o rozvoji nášho mesta, napriek tomu, že mesto Frenštát pod Rahoštěm je omnoho väčšie“, uviedol primátor Jozef Grapa.

Prajeme novému vedeniu mesta Frenštát pod Radhoštěm, aby sa im darilo vo volebnom období a veríme, že spolupráca našich miest naberie ďalší intenzívny rozmer.

Galéria k článku