Krásne veľkonočné sviatky

Prajeme všetkým, aby Vám hrejivé slnečné lúče priniesli nielen v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka veľa optimizmu a pevné zdravie.
Nech sú aj Vaše všedné dni popretkávané úsmevom a spokojnosťou.

Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky naplnené radosťou a šťastím
praje občanom mesta Krásno nad Kysucou

primátor mesta Ing. Jozef Grapa,
poslanci Mestského zastupiteľstva a zamestnanci Mestského úradu.

Krásne veľkonočné sviatky