Po cyklotrase z Dunajova až do poľskej Milówky

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s ostatnými zainteresovanými obcami realizuje projekt „Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“, číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0056/16-00, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Keď sa pred šiestimi rokmi otvorila cyklotrasa po katastrálnom území Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Krásno nad Kysucou, veľmi rýchlo si našla svojich priaznivcov. V tom období to bola jediná, vyasfaltovaná a viac ako 30km dlhá cyklotrasa, akou nedisponovalo žiadne mesto v okolí.

Mesto Krásno nad Kysucou v krátkom čase bude opäť stredobodom pozornosti pre cyklistov. Pred dokončením je ďalší ojedinelý úsek cyklotrasy, ktorý povedie cez hranice katastra obce Dunajov, až do partnerského mesta Milówka.

Asfaltový povrch cyklotrasy novovybudovaných úsekov v dĺžke viac ako 20km pospája už existujúce trasy s poľskou stranou, a tok cyklistov bude môcť využívať viac ako 40km dlhú trasu. Mesto Krásno nad Kysucou sa opäť stane centrom záujmu cyklistiky, lebo práve tu sa budú spájať tieto dve cyklotrasy a turisti si budú môcť vybrať, ktorým smerom naštartujú pedále.

Nová trať cyklotrasy vedie z obce Dunajov - Ochodnica pokračuje popri rieke Kysuca s niekoľkými premosteniami. Pri železničnej stanici Krásno nad Kysucou prechádza cez rieku na druhú stranu, až na námestie pred kultúrny dom a ďalej, popri rieke Bystrica, okolo priemyselného parku. Poza bývalý závod Drevina prechádza po príjazdovej ceste k železničnej stanici Oščadnica. Ďalej po príjazdovej ceste na časť vybudovanej cyklotrasy okolo potoku Oščadničanka a smeruje až do obce Oščadnice – Rovne, smerom na poľskú stranu do Gminy – Rajča až do partnerského mesta Milówka, kde konči v centre mesta.

Po spustení do prevádzky tohto unikátneho projektu, sa môžu tešiť nielen cyklisti, ale aj bežci na lyžiach. V prípade priaznivých podmienok mesto plánuje v zimnom období udržiavať cyklomagistrálu ako bežeckú stopu, a tak bude využívaná počas celého roka.

Aktuálne sa projekt realizuje a koncom mesiaca október 2018 bude cyklotrasa slúžiť občanom a turistom.

Interreg Poľsko - Slovensko

Galéria k článku