Stretnutie primátora mesta so starostom obce Milówka

V utorok 8.4.2014 sa na mestskom úrade v Krásne nad Kysucou uskutočnilo jednanie primátora mesta Ing. Jozefa Grapu so starostom partnerskej obce Milówka Mgr. Robertom Pietkom. Hlavným dôvodom ich stretnutia bolo jednanie o rozšírení financovania ďalších aktivít projektu turistická oddychová zóna v Krásne nad Kysucou a v Milówke. Zástupcovia oboch miest sa navzájom informovali o postupe prác a spoločne s pracovníkmi, ktorí zabezpečujú administratívne riešenie financovania tohto projektu si boli pozrieť vybudované objekty v Krásne nad Kysucou.

Starostu obce Milówka veľmi zaujala najmä novovybudovaná lezecká stena a vyslovil záujem podobnú stenu realizovať i v ich obci. S veľkým obdivom sa vyjadril taktiež k bowlingovej dráhe a niekoľkými hodmi si vyskúšal svoje športové schopnosti. Bowlingová dráha je už v skúšobnej prevádzke a ktokoľvek si môže prísť zahrať túto v súčasnosti veľmi obľúbenú hru. Starosta Milówky ocenil rýchly postup prác. Spomenul si na obdobie, keď prvýkrát navštívil naše mesto a v týchto priestoroch bolo len stavenisko a blato a prejavil uznanie, že v súčasnosti tu vyrastá naozaj pekný športový areál.

Mesto Krásno ako vedúci partner projektu rieši financovanie celého projektu, čiže nielen investíciu v Krásne nad Kysucou, ale aj investície v obci Milówka, ktoré sú financované z operačného programu „Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Poľsko“. Po realizácii prvej aktivity, ktorou bolo vybudovanie cyklotrasy na slovenskej i poľskej strane je toto ďalší spoločný projekt, ktorý je financovaný z tohto operačného programu. Okrem týchto investičných aktivít Ing. Jozef Grapa a Mgr. Robert Pietko zhodnotili úspešnosť viacerých tzv. mäkkých projektov, ktoré spoločne realizovali v rámci kultúrnych alebo športových akcií a ktoré boli taktiež financované z fondov EU. Starosta Milówky prejavil záujem o spoluprácu i do budúcnosti a poďakoval za prácu, ktorú spravilo mesto Krásno na spoločných projektoch i v prospech mesta Milówky.

 

„Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Kód mikroprojektu: WTSL.02.01.00-82-210/1O

Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka.

Galéria k článku