Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov

Projekt: „Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno - oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“.

Program: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013

Doba realizácie: 06/2013 – 10/2014

Miesto realizácie: Mesto Krásno nad Kysucou a Gmina Milówka

Spoločným záujmom partnerov je, v hraničnom regióne Kysuce–Žiwiec, vybudovať miesta lákavé pre turistov, pretože rozvoj cestovného ruchu vidia ako jedinú možnosť prílevu peňazí do obecných pokladníc ale i možnosť vytvorenia pracovných príležitostí pre občanov. Hlavným cieľom projektu preto je zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad Kysucou i Milówke vzniknú oddychovo-rekreačné areály na aktívne trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov oboch miest. Areály doplnia už existujúce oddychové priestranstvá pri brehoch riek Kysuca a Sóla. Tým vzniknú 2 ucelené komplexné areály oddychu a zvýši sa turizmus nielen v partnerských mestách ale v celom hraničnom regióne Kysuce - Žiwiec.

Projekt bude oslovovať nasledovné cieľové skupiny:

  1. Návštevníkov partnerských miest - turisti, cyklisti, milovníci prírody – vytvorenie kvalitných podmienok pre trávenie voľného času
  2. Obyvateľov miest Milówka, Krásno nad Kysucou a celého hraničného regiónu – vytvorenie kvalitných podmienok pre trávenie voľného času, zvýšenie možností stretávania sa s inými kultúrami, vytvorenie podmienok pre samozamestnanie sa v blízkosti bydliska ale aj potreba učenia sa cudzích jazykov.
  3. Malí a strední podnikatelia alebo súkromné osoby poskytujúce ubytovacie služby – zvýšenie návštevnosti v celom regióne, následkom čoho sa zvýšia tržby z ubytovania, stravovania a ďalších služieb poskytovaných turistom.
  4. Predstavitelia samospráv – stretnutia s partnermi na druhej strane hranice, výmena skúseností v oblasti propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Tradicie nepoznaju hranice - loga