Oznam o zatvorení prevádzky 21.1.2021

Oznamujeme, že dňa 21. 01. 2021 bude  spoločnosť KRASBYT, s.r.o. zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

V prípade poruchy volajte na čísla havarijných služieb.

Šulgan Peter
riaditeľ spoločnosti