Preskúšanie sirén

Informujeme občanov a širokú verejnosť, že v piatok 13. apríla 2018 o 12:00 hod. bude vykonané hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén civilnej ochrany. Za pochopenie ďakujeme.