Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 30.7. až 3.8.2018

Oznamujeme, že v termíne v dňoch 30.7.2018 od 7:15 do 19:00, 31.7.2018 od 7:15 do 19:00, 1.8.2018 od 7:15 do 19:00, 2.8.2018 od 7:15 do 18:30 a 3.8.2018 od 7:15 do 19:00 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou uvedená v prílohách tohto oznamu:

Prílohy na stiahnutie