Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 7.8.2018

Oznamujeme, že v termíne od: 7.8.2018 07:00 do: 7.8.2018 19:30 bude v meste Krásno nad Kysucou prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny je pre tieto odberné miesta a lokality v meste Krásno nad Kysucou:

Krásno nad Kysucou 1960