Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikácií

Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikácii

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Čadca, plánuje úplnú uzávierku tunela Horelica a prípojnej komunikácie č. I/11A v termínoch:

29.09.2017 od 22:00 hod. (piatok) do 01.10.2017 do 22:00 hod. (nedeľa) - nepretržitá 48 hod.

Dôvodom uzávierky je plánovaná nestavebná, stavebná a technologická servisná činnosť:
- čistenie tunelového ostenia, vozovky, odvodňovacieho systému a ostatných súčastí,
- údržba, oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky technologického vybavenia tunela,
- údržba a oprava cesty č. I/11A a jej vybavenosti,
- súvisiace práce s prevádzkou diaľnice D3 časť Svrčinovec - Skalité.

Servisné práce budú realizované s cieľom max. skrátiť celkovú dĺžku uzávierky.

Obchádzková trasa:
Doprava bude v zmysle schváleného projektu riadenia dopravy (DSV PS 206-58 Riadenie dopravy) presmerovaná v smere CA - ZA na cestu č. I/11B, v križovatke malý obchvat, ďalej po ceste č. 1/11 na cestu 111/2017 na mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou a v smere ZA - CA na cestu 111/2013, MK v obci Oščadnica, na cestu č. 1/11. Značenie obchádzky bude realizované stálym premenlivým dopravným značením, prenosnými dočasnými dopravnými značkami a zariadeniami.