Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 7.12.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamujeme, že dňa 07.12.2017 od 8:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Krásne nad Kysucou z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 07.12.2017 15:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Obmedzená distribúcia od 8:30 do 12:30 elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v tomto zozname: Zoznam dotknutých miest (PDF)

Obmedzená distribúcia od 11:30 do 15:30 elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v tomto zozname: Zoznam dotknutých miest (PDF)

Prílohy na stiahnutie