Výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno 2017

Dňa 23. februára 2018 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu Krásno nad Kysucou konala výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno. Pred začiatkom schôdze zaspievala speváčka Michaela Martykánová a následne začalo zasadnutie členskej schôdze. Predseda TJ Tatran Krásno, p. Ján Zátek oficiálne privítal primátora mesta Ing. Jozefa Grapu, všetkých športovcov a funkcionárov nášho mesta. Schôdze sa zúčastnilo 17 členov Telovýchovnej jednoty, ktorí zastupovali futsal, otužilcov, futbal, turistický klub, atletický klub, vzpieranie a bowling. Bola ospravedlnená neprítomnosť viacerých členov z ostatných klubov Telovýchovnej jednoty z dôvodu  pracovných, alebo zdravotných dôvodov. Za nového predsedu Telovýchovnej jednoty TATRAN Krásno nad Kysucou bol zvolený na obdobie 2018 – 2020 Peter Kršiak. Priebežne sa svojimi výročnými správami prezentovali všetky jednotlivé oddiely, kde spomenuli svoje úspechy z roku 2017.

Ocenení boli títo športovci:

  • Futbal - Branislav Macura
  • Futsal tím CF Galacticos - Kamil Koleno
  • Futsal tím FC Debakel - Peter Borovička
  • Atletický klub - Ján Drahňák
  • Krasňanské mrože - Ludvík Ďurana
  • Vzpieranie - Vladimír Macura

Najlepším športovcom mesta za rok 2017 sa stal Vladimír Macura. Ocenený bol aj doterajší predseda Telovýchovnej jednoty pán Ján Zátek za dlhoročný prínos a pomoc pri vykonávaní funkcie predsedu telovýchovnej jednoty.

Galéria k článku