Rekonštrukcia činkárne

Na začiatku mesiaca júl sa začala svojpomocne rekonštrukcia vzpieračskej haly, ktorá už bola v zlom technickom stave a trvala tri týždne. Na začiatku bolo najhoršie začať, ale našou prácou sme sa posúvali do vpredu. Začalo sa so škrabaním stien a zároveň natiahnutím novej omietky, po ktorej sa vymaľovali celé priestory. Potom prišiel na rad starý drevený obklad, ktorý bol nahradený novým. Zistili sme že, aj staré vzpieračské pódia už doslúžili po 38 rokoch. Drevené pódia boli v dezolátnom stave a tak sa nahradili novými. Najprv sme vybrali drevo a potom sme ho zaliali kvalitným betónom. Bola to najlacnejšia verzia ako vyplniť miesto, kde boli drevené hranoly . Po betonáži sme celú podlahu natreli špeciálnou farbou a zakryli zeleným kobercom. Nakoniec sme namontovali nové pódia, ktoré sú odhlučnené špeciálnymi gumami na vzpieranie. Poďakovanie patrí naším sponzorom bez ktorých by sa táto rekonštrukcia nedala uskutočniť. Stavebniny Capek, Farby laky Milan Broda,Mesto Krásno nad Kysucou. Všetkým ktorí obetovali svoj voľný čas a podieľali sa na tomto diele napr. mamám vzpieračov, ktoré nám urobili očistu celej činkárne. Tí, ktorý priložili ruku k dielu patrí veľké Ďakujem. Boli to tri náročne týždne svojho voľného času, ktoré sme obetovali za lepšie podmienky. Nakoniec sa chcem poďakovať primátorovi mesta Jozefovi Grapovi, ktorý bol skolaudovať našu prácu a zhodnotil to pozitívne a prisľúbil ďalšiu pomoc. Ešte raz všetkým patrí veľké Ďakujem.

 

M. Škrobian

Galéria k článku