Zriadenie nového dekanátu v našej farnosti Krásno nad Kysucou

Rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., došlo dňa 01.07.2018 k vytvoreniu nového dekanátu Krásno nad Kysucou. Diecézny biskup v pondelok 2. júla pri sv. omši o 18:00 slávnostne vyhlásil zriadenie tohto nového dekanátu.

V úvode svätej omše biskup posvätil erb a pečať novozriadeného farského dekanátu. Za dekana bol vymenovaný terajší farár ICLic. Mgr. Marián Vojtek. Do dekanátu patria tieto farnosti: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Oščadnica.

Svätú omšu celebroval biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis v prítomnosti kňazov z okolitých farností. Prítomný bol aj primátor nášho mesta Jozef Grapa a mnoho ďalších veriacich, nielen z nášho mesta, ale aj z obcí nového dekanátu.

Po oficiálnom uvedení, primátor mesta Jozef Grapa spolu s biskupom, dekanmi a kňazmi sa stretli v priateľskej atmosfére a diskutovali o zrealizovaných, ale aj pripravovaných akciách a projektoch v meste. Primátor poďakoval biskupovi za zriadenie diecézy Krásno nad Kysucou a ten sa pochvalným slovom vyjadril na pozitívne zmeny, ktoré postrehol v našom meste za posledné roky.

 

 

 

Foto by: Ľ. Podoláková

 

 

Galéria k článku