Zasadnutie Združenia miest a obcí Kysúc 2018

Krásno nad Kysucou sa stáva v poslednom období centrom dôležitých stretnutí kysuckej samosprávy. Nebolo tomu inak ani tento týždeň vo štvrtok 8. marca 2018, kedy primátor mesta a zároveň predseda ZMOK-u Ing. Jozef Grapa zvolal členov Združenia miest a obcí Kysúc na zasadnutie snemu.

Do zrekonštruovanej radnice začali prichádzať primátori a starostovia obcí okresu Čadca a nechýbala ani novozvolená predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová s podpredsedom RNDr. Petrom Dobešom. Prítomní sa vyjadrili uznanlivým slovom na Mestský úrad, čo sa týka exteriéru, ale aj interiéru budovy. Po prvotných informáciách o projekte rekonštrukcie MsÚ začal snem, kde na úvod predseda ZMOK-u Ing. Jozef Grapa predstavil pani županke a podpredsedovi Žilinského samosprávneho kraja svojich kolegov zo samosprávy. Následne odovzdal slovo Ing. Erike Jurinovej, ktorá oboznámila prítomných o svojich predstavách pri napĺňaní svojho mandátu a vyjadril sa aj  podpredseda RNDr. Peter Dobeš, ktorý oboznámil o kompetenciách a požiadavkách samosprávy a ďalšej spolupráci.

Po živej diskusii nasledovali pracovné otázky, ktoré trápia kysuckú samosprávu. Predseda ďalej informoval starostov a primátorov o schválenej a pripravovanej legislatíve, o obecnom zriadení, zákon o sociálnych službách o opatrovateľskej službe, o pripravovanom stavebnom zákone a ďalších legislatívnych úpravách. Samosprávy vyslovili súhlas s pripravovanou legislatívou a budú ju pripomienkovať aj na celoštátnom zasadnutí ZMOS-u. Na sneme sa zvolili aj delegáti z titulu funkcie, na čele so súčasným primátorom Ing. Jozefom Grapom. Navrhli aj člena predstavenstva vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti Sevak. Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Jozef Cech informoval o aktuálnom stave nezamestnanosti a avizoval novú spoluprácu pre nezamestnaných ľudí, ktorí sú evidovaný na Úrade práce.

Zasadnutie ZMOK-u potvrdilo, že ťažkostí v samospráve nie je málo, ale všetci sú si vedomí, že len vďaka usilovnej práci starostov, primátorov miest, ale aj zamestnancov samospráv sú naše mestá a obce krajšie, vynovenejšie a poskytujú modernejšie služby obyvateľom Kysúc.

Vzhľadom na prejavený záujem o nový zimný štadión sa presunuli členovia snemu do priestoroch MM Arény, kde absolvovali priestorovú exkurziu. Okrem ľadovej hracej plochy, zavítali aj do wellnessu, telocvične, kongresovej miestnosti a reštaurácie. Skonštatovali, že MM Aréna je unikátny projekt v rámci Slovenskej republiky, ktorú navštevujú aj športovci zo zahraničia a sme na ňu právom hrdí.

Galéria k článku