Veľké upratovanie

Mesto Krásno nad Kysucou pri príležitosti Svetového dňa Zeme – 22. apríl vyhlasuje výzvu “Veľké upratovanie“ v termíne od 10. apríla do 21. apríla 2018. Vyzývame všetkých občanov, spoločenské organizácie, školy, športovcov, dobrovoľných hasičov, poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa pripojili k tejto iniciatíve. V každej časti mesta bude k dispozícii a kontajner na odpad:

  • Blažkov – u Drozdov, pri rodinnom dome Kopáskovci
  • Kalinov – pri základnej škole, hokejbalové ihrisko
  • Zákysučie – pri rampách
  • časť Krásno nad Kysucou - Ulica Lazná, pri rieke Kysuca, pri zdravotnom stredisku

Rozsah činností:

  • upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov od cigaretových ohorkov, ktoré sú hanbou najmä fajčiarov
  • údržba trávnatých plôch
  • čistenie brehu rieky Kysuca
  • odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta. Vznik čiernych skládok polícia mapuje a snaží sa dopátrať páchateľov, ktorý nedodržujú VZN. Preto prosíme občanov, aby nám pomohli zabrániť vzniku týchto skládok, buď zaslaním usvedčujúcích fotografíí, alebo nahlásením neprajníkov na mestskú políciu.
  • čistenie komunikácii

Činnosti súvisiace s jarným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Mestského podniku, obyvateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády. Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK a v žiadnom prípade nevytvárali čierne skládky.

Prejavme dobrú vôľu pričiniť sa o skrášlenie prostredia, zbaviť mesto špiny a neporiadku, ktoré slúži v podstate všetkým obyvateľom nášho mesta. Ako prejav vďaky a spolupatričnosti voči nášmu mestu, každý, kto sa zapojí do akcie “Veľké upratovanie“, si môže prísť prevziať malú pozornosť od primátora mesta Jozefa Grapu, v podobe muškátov, ktoré pôsobia pestrofarebným dojmom na naše krásne rozkvitnuté mesto. Kvety budú k dispozícii na prízemí mestského úradu. O presnom dátume Vás budeme informovať.