Stretnutie školského úradu

Dňa 6. februára 2018 sa konalo v priestoroch Mestského úradu v Krásne nad Kysucou rokovanie odborných zamestnancov Spoločného školského úradu. Medzi pracovníčky zavítal aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý rokovanie otvoril. Živou debatou sa diskutovalo o otázkach problematiky školstva, návrhov a pripomienok k POP na nový školský rok 2018/2019 a zápisu detí do prvého ročníka. Taktiež i organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov a udeľovanie plakety J. A. Komenského najlepším učiteľom za ich svedomitú prácu. Rokovania sa zúčastnili pracovníčky p. Mgr. Anna Jarabicová, Ing. Eliška Ševecová a Mgr. Danka Murčová.

Galéria k článku