Slávnostný zápis do prvého ročníka

Dňa 9. a 10. apríla 2018 bol výnimočným dňom pre budúcich prvákov. Konal sa slávnostný zápis do 1. ročníka Základnej školy Mládežnícka Krásno nad Kysucou pre školský rok 2018/2019. Počas zápisu pani učiteľky preverili hravou formou znalosti každého dieťaťa (farby, základné geometrické tvary, číslice, zarecitovalo básničku, prípadne zaspievalo pieseň..) Usmiate tváre detí pri odchode boli dôkazom, že sa im v škole páčilo a 59 budúcich prvákov sa už teší na 3. september 2018, kedy sa pre nich po prvýkrát otvoria brány škôl a zasadnú do školských lavíc.

Primátor mesta venoval ako sponzorský dar budúcim prvákom sadu pomôcok na výtvarnú výchovu. Vďaka tomuto daru rodičia už nemusia kupovať spomínané pomôcky pre svoje ratolesti.

Po slávnostnom zápise, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Jozef Grapa, si v sprievode riaditeľa školy Vladimíra Targoša, spoločne prezreli triedy v pavilóne B, ktoré sú vybavené modernými lavicami a zborovňu pre učiteľov, ktorá bola vybavená novým nábytkom, stolmi a stoličkami.

Galéria k článku