Rekonštrukcia cesty do osady Nižné Vane

V rámci prijatej koncepcie opráv a údržby rekonštrukcie a skvalitnenia komunikácií do jednej z osád, vedenie mesta pokračuje v plnení plánu. Opravila sa miestna komunikácia do osady Nižné Vane, v ktorej okrem chatárov a chalupárov žijú ešte obyvatelia, ktorí denne dochádzajú z tejto lokality za prácou, alebo do iných inštitúcií.

Prístupová cesta bola už dlhšiu dobu značne poškodená a v nevyhovujúcom stave, preto nastúpili cestné mechanizmy na jej obnovu. Mesto každý rok postupne modernizuje cesty, nielen do jednotlivých osád, ale v budúcom roku je v pláne zrekonštruovať cesty po kanalizácii v celom meste a v prímestských častiach, čo bude vyžadovať veľké množstvo trpezlivosti a hlavne finančných prostriedkov, ktoré mesto už v predstihuje zabezpečuje.

Galéria k článku