Príprava diaľnice D3 sa konečne rozhýbala

Primátor mesta Jozef Grapa zorganizoval ďalšie jednanie ohľadom výstavby diaľnice D3, ktoré sa pravidelne koná v našom meste. Na tomto rokovaní sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Ladislava Cengelová, zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, za Petičný výbor primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, Ján Hartel primátor mesta Kysucké Nové Mesto a za Združenie podnikateľov Ľubomír Janoška.

Na stretnutí bol vyhodnotený súčasný stav prác a plnenie harmonogramu na rozostavanom úseku Svrčinovec – Čadca – Bukov, plnenie harmonogramu predprojektovej a projektovej prípravy na plánovanom úseku Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, Oščadnica – Čadca – Bukov a privádzač do Kysuckého Nového Mesta.

Všetci zainteresovaní sa zhodli, že sa výrazne posunula príprava diaľničného privádzača, ktorý sa vyčlenil ako samostatný objekt a začne sa s výstavbou prvého úseku. Táto stavba má mimoriadny význam najmä pre Kysucké Nové Mesto. Súťaž na projektanta je pred ukončením a začiatkom budúceho roka sa začne súťaž na verejného obstarávateľa. Významne sa posunuli prípravné práce na úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica s tým, že bola akceptovaná požiadavka petičného výboru riešenia cesty v katastri mesta Kysucké Nové Mesto.

Na rokovaní bolo skonštatované, že ďalšie úseky sú rozpracované a prípravné práce napredujú. Vzhľadom k tomu, že konečné riešenie zložitej dopravnej situácie vyrieši až spustenie diaľnic, ktoré budú o niekoľko rokov, prítomní sa zhodli, že treba podniknúť aj kroky na zvýšenie plynulosti na ceste I/11 najmä v katastri Kysucké Nové Mesto, a to v križovatkách v Povine a Radoli, kde by sa mali tieto križovatky upraviť tak, aby zvýšili dopravnú priepustnosť.

Zúčastnení sa dohodli na ďalšom stretnutí a vyhodnotení úloh, ktoré sa uskutoční na jeseň 2018 opäť v našom meste. Preto sa mesto Krásno nad Kysucou stáva centrom dôležitých stretnutí pri výstavbe diaľnice D3.

Aj keď jednanie bolo prínosné a posunulo prípravu diaľnice D3 dopredu, je ešte veľa úloh, ktoré musíme zvládnuť, aby boli občania Kysúc spokojní a aby diaľnica D3 sa začala reálne stavať v dohodnutých termínoch.

Galéria k článku