Na sídlisku Struhy vyrastá nové ihrisko

Mesto Krásno nad Kysucou sa rozvíja rýchlym tempom. Je tu čoraz viac pracovných príležitostí, ale dobré ohlasy si získali aj kultúrne, či športové akcie. Podmienky na život v našom meste láka čoraz viac ľudí najmä rodiny s malými deťmi, ktoré tu chcú bývať. Sídliska, kde bývala stredná a staršia generácia sa znovu omladzujú a zahusťujú sa mladými rodinami.

Preto vedenie mesta sa rozhodlo pokračovať vo výstavbe oddychových zón a detských ihrísk, ktoré sa nachádzajú na námestí, v mestskej časti Kalinov, u Blažkov, v Zákysučí a pribudne ďalšie ihrisko na sídlisku Struhy. „Toto ihrisko bude zároveň aj drobným experimentom. Vzhľadom k tomu, že okrem všetkých prvkov, ktoré obsahujú všetky ihriská, pribudnú tu aj cvičiace stroje pre dospelých. Stroje sme tam umiestnili z toho dôvodu, aby aj mamičky mohli aktívne využiť čas, kým sa deti hrajú na ihrisku, teda môžu cvičiť a zároveň sledovať svoje ratolesti. Na ihrisku bude umiestnený aj pingpongový stôl pre strednú generáciu.“ povedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Dúfame, že sa opäť neprejavia negatívne prejavy vandalizmu a nedehonestuje sa práca a vynaložené úsilie ostatných. Mestská polícia bude intenzívne kontrolovať a monitorovať tieto priestory, aby zabránili možnému poškodeniu nového ihriska.

Galéria k článku