Mesto Krásno nad Kysucou pokračuje v rekonštrukcii ciest

Vedenie mesta sa rozhodlo postupne obnoviť príjazdové cesty do osád, ktoré sú trvalo obývané. Minulý rok sa čiastočne opravila cesta do Vlčova a Jantov a tento rok sme začali rekonštruovať cestu do druhej, najviac obývanej osady u Gavlasov.

V tejto osade je po Vlčove najviac žijúcich občanov s trvalým bydliskom. Primátor mesta Jozef Grapa prisľúbil na stretnutí so zástupcami osady u Gavlasov, s asfaltovaním nespevnenej cesty. Ešte pred pár rokmi v jarných mesiacoch sa tade nedalo prejsť suchou nohou. Cestné panely boli odporučené nielen z technologického hľadiska, ale vzhľadom k tomu, že cesta cez horu je v mokrom teréne, by asfaltová úprava bola znehodnotená. Teraz sme začali s úpravou už jestvujúcej panelovej cesty a budeme pokračovať s asfaltovaním až pred kaplnku, smerom k potoku. Postupne chceme ľuďom, ktorí stále žijú v osadách a deťom, ktoré chodia do škôl,  zmodernizovať cesty tak, aby mali možnosť využívať aj motorové vozidlá a nemusia byť odkázaní na pešiu chôdzu. Niektoré osady sú v súčasnosti viac-menej využívané len na turistiku. Ak budú cesty adekvátne upravené, zvýši sa tak záujem terénnych cyklistov, alebo pešej turistiky a objaví sa čaro krásňanských osád.

Galéria k článku