Lávky cez rieku sa dočkali generálnej opravy

Najdlhšia lavička premostenia cez rieku Kysuca, ktorá slúži občanom mestskej časti Blažkov k železničnej stanici sa dočkala generálnej opravy. Lavička je už desiatky rokov v prevádzke a bolo potrebné z dôvodu zvýšenia životnosti vykonať rekonštrukciu. Železná konštrukcia sa očistila pieskovou metódou, vymenili sa laná a v konečnej fáze sa zakonzervovala ochranným náterom. Firmy, ktoré vykonávajú odborné práce garantujú, že po rekonštrukcii bude toto prepojenie cez rieku slúžiť občanom ešte niekoľko rokov.

V zložitejšom stave je druhé najdlhšie premostenie pre peších ponad rieku Bystrica zo sídliska Struhy. V uplynulých dňoch prebehla rekonštrukcia častí od nosných častí lavičky, podlahy, opravy závesného systému až po konzervačné práce. Rekonštrukcia si vyžiadala niekoľkodňové uzatvorenie lávok, čo spôsobilo obmedzený pohyb chodcov, cyklistov, za čo sa občanom mesta ospravedlňujeme, ale veríme, že pohľad na zrekonštruované a bezpečné lavičky, bude malou satisfakciou.

„Lavičky boli dlhodobo v prevádzke a tak, ako veľa iných objektov neprechádzali rekonštrukciou, hrozilo, že budú musieť byť natrvalo odstavené z dôvodu havárie, preto sme pristúpili k celkovej rekonštrukcii v rámci projektu, ktorý je financovaný z Európskej únie. Lávky tak dostávajú novú možnosť na život a budú slúžiť našim obyvateľom ešte dlhé roky“, uviedol primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Galéria k článku