Kontrolny deň primátora mesta

S príchodom jari sa rozbehli aj prvé investičné akcie v našom meste. Primátor mesta Jozef Grapa sa prišiel pozrieť a informovať, ako prebiehajú realizačné práce na stavbách. Zvláštnosťou je, že tento rok výstavbu realizuje mestský podnik bez dodávateľského spôsobu. „Výhodou je, že vytvorený zisk sa použije na rozvoj mesta “ konštatoval primátor. Zároveň vyjadril spokojnosť s výstavbou bytových jednotiek v Zákysučí, kde sa už začalo murovať prvé podlažie. Nadväzne sa zrealizuje aj chodník, ktorý je potrebný pre toto sídlisko a v najbližších dňoch sa začne s pokládkou dlažby. Dodávateľ stavby, stavebný dozor i projektant nás ubezpečili, že harmonogram prác bude dodržaný na obidvoch stavbách. Vzhľadom k tomu, že nie je dostatok kapacít, pracovníci mestského podniku po dokončení chodníka v Zákysučí sa presunú na rekonštrukciu chodníkov aj v centre mesta.

Primátor sa teší, že bytovky začínajú rásť, pretože záujem o bývanie je enormný, nie len žiadateľov z nášho mesta, ale aj z blízkeho okolia. Spoločnou snahou bude uspokojiť dopyt po bývaní a potreby našich obyvateľov, aby neodchádzali z rodného mesta, ale zostali tu, spolu s rodinami.

 

Galéria k článku