Jarná výsadba zelene

Mesto Krásno nad Kysucou začalo s kosením trávy a úpravou verejnej zelene. Údržba mestskej zelene však nie je len o pokosení. Pozostáva aj z hrabania, výsadby, polievania a celkovej starostlivosti o kvety, stromčeky a dreviny, ktoré sú novo vysadené pri zdravotnom stredisku. Preto žiadame občanov, aby si vážili mestskú zeleň a prosíme rodičov, aby dbali na svoje ratolesti a neničili snahu nás všetkých, mať zelené mesto.

Galéria k článku