Investičné práce v meste

Neobvyklé jesenné počasie nám praje pri dokončení viacerých investičných prácach v meste. Uplynulý týždeň sa očistila fasáda na severnej strane kultúrneho domu, ktorá nebola estetická ako ostatné budovy, ktoré prešli rekonštrukciou. Tmavé škvrny na fasáde sa čoraz viac rozširovali, preto vedenie mesta zvolilo alternatívu chemickej metódy, ktorá okrem toho, že odstráni škvrny, vyčistí aj fasádu a tak sa obnoví pôvodná farba budovy. Aby sa nezopakoval tento nežiadúci proces, použili sme konzervačnú metódu. S čistením fasády sa bude ďalej pokračovať v jarných mesiacoch, z dôvodu, že použitá technológia sa môže realizovať pri určitej vonkajšej teplote.

Čas sa aktívne využil aj na dokončenie nových autobusových zastávok v ústredí pri Základnej umeleckej škole, v mestskej časti Kalinov a Blažkov. Zastávky pôsobia modernejším dojmom a zvýši sa komfort cestujúcich. Výmena zvyšných zastávok je naplánovaná na budúci rok.

Vďaka počasiu sa darí úspešne zastrešiť bytovky v Zákysučí, čo je dôležitou etapou stavby. Obvodné múry budú suché a v zimných mesiacoch sa bude pokračovať v interiérových prácach.

Plánovaná dostavba chodníkov, ktorá sa mala realizovať v jarných mesiacoch budúceho roku, sa podarila ešte tento rok. Občania mesta budú tak budú v tmavých jesenných dňoch využívať ďalšie metre zrekonštruovaných chodníkov a bezpečne sa presúvať po meste.

K pohodliu prispejú aj zrekonštruované lávky cez rieku Kysuca a Bystrica, ktoré prešli generálnou opravou a budú slúžiť naďalej.

Galéria k článku