Fašiangy, Turíce Veľká noc príde!

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...je jedna z najrozšírenejších fašiangových pesničiek na Slovensku. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy a je to obdobie prechodu medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry a sprievod mladých mužov v preoblečení v rôznych maskách. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi, dokonca ich váľali po zemi. Jedným slovom si mohli dovoliť počas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky vyprážané na masti. Najveselšie obdobie roka však strieda pôst. Na poslednej fašiangovej zábave ,sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. Je to ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je komické stvárnenie zákazu zábav počas nasledujúceho pôstu.

Tieto tradičné pesničky a uchované zvyky nám v piatok 9. februára 2018 predviedli aj deti zo Základnej školy Mládežnícka svojim vystúpením, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu Krásno nad Kysucou, kde ich očakával primátor mesta Jozef Grapa. Na fašiangovú nôtu za doprovodu heligónky, rapkáčov a ozembuchu deti zahrali, zaspievali a zavinšovali, no nezabudli ponúknuť ani dary, ktoré primátorovi priniesli - slaninku, chlieb a klobásky. Ten ich za odmenu ponúkol sladkými maškrtami. Primátor ukázal žiakom aj reprezentačné insignie, popísal čo obsahujú, aj kto ich môže nosiť. Žiaci boli zvedaví aj na dianie v meste, a preto v rámci živej diskusie kládli primátorovi mesta rôzne zaujímavé otázky napr. ich zaujímalo, či bude v meste plaváreň, skatepark, alebo či tu nevznikne vysoká škola, 3D kino, či obchodný dom. Primátor mesta sa snažil svedomito odpovedať na každú jednu otázku, aby uspokojil detskú zvedavosť zakrytú pod maskami od výmyslu sveta, veď kto vie, možno z pomedzi toľkých detí raz vyrastie aj budúci primátor nášho mesta. Veľké poďakovanie okrem detí patrí aj pani učiteľkám, za obetavú prípravu fašiangovej návštevy a tešíme sa na ďalšie ich milé vystúpenie.

Galéria k článku