Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu

Vážení spoluobčania,
mesto Krásno nad Kysucou pripravuje na roky 2018 - 2022 aktualizáciu dokumentu s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v meste a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.
Poprosíme Vás o pomoc, vyplením krátkeho dotazníku, ktorý Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti mesta Krásno nad Kysucou.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Dotazník nájdete tu: DOTAZNÍK