Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien

Milované ženy,

pre muža je žena tým najcennejším a najvzácnejším v celom stvorení. Najsilnejším obrazom Boha a jeho lásky. Dnes 8. marca si pripomíname - Medzinárodný deň žien, preto Vám želám z celého srdca, aby ste prežívali radosť z toho, že ste ženy, z toho, že ste milované.

Prajem Vám, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí budú schopní oceniť bohatstvo vašej ženskosti.
Jednoducho všetko najlepšie!

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Blahoželanie k Medzinárodnému dňu žien