Vzácna návšteva biskupa v našom meste

Veriacich v našom meste určite potešila informácia o tom, že v utorok 25. apríla 2017 príde na pastoračnú návštevu náš diecézny biskup mons. Tomáš Galis. Pastoračná návšteva začala na farskom úrade, ale tak ako dobrý pastier koná, vybral sa otec biskup i za svojimi veriacimi.

V dopoludňajších hodinách sa stretol s tými najmladšími žiakmi základnej školy, kde ho sprevádzal primátor mesta, riaditeľ školy a kňazi z našej farnosti i z biskupstva. Žiaci ho milo privítali a usporiadali biskupovi program, v ktorom predstavili prácu školy, ale najviac času venovali tomu, aby sa mohli porozprávať s biskupom o jeho živote, mladosti, ale i doterajšej práci. V diskusii boli prednesené veselé i vážne otázky a často sa sálou niesol smiech. Potom sa otec biskup vybral za tými staršími, na strednú odbornú školu drevársku a stavebnú, kde sa živo zaujímal o študentov najmä odkiaľ pochádzajú a čo študujú. Pri návšteve dielní pri ukážke praktického vyučovania ocenil najmä remeselníkov  - drevárov, čalúnnikov i murárov a pripomínal im, že remeslo má zlaté dno. Povzbudzoval ich v tom, aby z nich boli dobrí remeselníci, ktorých je nedostatok nielen u nás, ale aj vo svete a uviedol prípady či už z Talianska, alebo iných štátov. O situácií v škole ho informoval riaditeľ školy spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Potom sa spolu s primátorom odobrali na mestský úrad, kde prerokovali spoluprácu farského úradu ako aj informácie o činnosti diecézy. Primátor rozobral i tému možného zriadenia dekanátu v Krásne nad Kysucou. Okrem pracovných vecí diskusia pokračovala súkromným rozhovorom o rodine, o činnosti diecézy a o výchove detí ku kňazskému povolaniu.

V popoludňajších hodinách navštívil biskup aj tieto osady u Sýkory, Nižné Vane, u Kuljovských a u Lastovicov. Záver dňa patril celebrovaniu sv. omše biskupom vo farskom kostole sv. Ondreja.

Galéria k článku