V Krásne sa hodovalo

Prvá adventná nedeľa patrila v našom meste Ondrejovským hodám. Už od skorého rána na námestí pred kostolom sv. Ondreja ponúkali stánkari svoje výrobky a jarmokový tovar. O dobrú náladu sa postarala domáca folklórna skupina Vrabčiar a ľudová hudba Tomčalovci. Návštevníci hodového jarmoku sa mohli zohriať počas mrazivej nedele na horúcom primátorskom punči, ktorý rozdával samotný primátor mesta Jozef Grapa a pochutnať si na zabíjačkových špecialitách a kapustnici. Slávnostnú svätú omšu celebroval kazateľ Pavol Zvara, rektor Pápežského Slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý priniesol aj relikvie sv. Ondreja a venoval ich nášmu kostolu. Svätú omšu doprevádzal v slávnostnom duchu aj spevácky zbor Makabi. Veríme, že ste boli s jarmokom spokojní a prajeme Vám pokojné prežitie predvianočného adventného obdobia.

Galéria k článku