Stretnutie s bývalými zamestnancami školy

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umeleckým dielom. Tabuľa, lavica, krieda bola v miestnosti, čo volala sa trieda. A Vy s každým ránom iste, ku nej s láskou kráčali ste.“ Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Jesenný mesiac a jeseň života - dve paralely, ktoré spolu súvisia.

Každoročne ZŠ Krásno nad Kysucou organizuje stretnutie s bývalými zamestnancami školy v rámci Mesiaca úcty k starším. Žiaci vedení skúsenými učiteľmi pripravili zaujímavý program. Zarecitovali nám: Tamara Murčová, Aneta Kamenišťaková, Sofia Kubicová, ktoré pripravovala pani učiteľka Janka Kuljovská. Zaspieval súbor Sedmohlások vedený pani učiteľkou Máriou Kováčikovou a súbor DOREMI s pani učiteľkou Gabikou Bírovou, ktorý sprevádzal klavírny sprievod s pani učiteľkou Blankou Žilinčárovou. Milo nás prekvapilo vystúpenie ženskej speváckej skupiny Krásňanka s heligónkárkou M. Kováčikovou, v ktorom účinkujú aj naše bývalé kolegyne p. Srvátková a p.Stehlová. Za pestrý program poďakovala moderátorka pani učiteľka Danka Murčová. K prítomným sa prihovoril pán riaditeľ Vladimír Targoš a podujatie obohatil i príhovor pána primátora Jozefa Grapu, ktorý si spomenul na svoje roky v škole a poďakoval za prácu všetkým – bývalým i súčasným zamestnancov, poprial nám milé a úspešné decká, ktoré sa tešia na vyučovanie a získavanie nových vedomostí a skúseností. Spoločne rozdali prítomným učiteľom na zaslúženom odpočinku pripravené darčeky.

Bývalí zamestnanci školy každoročne prijímajú pozvanie na stretnutie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich priateľov a známych.

Galéria k článku