Škola opäť ožila zvonením a detskými hlasmi

Po dvojmesačnom oddychu sa v pondelok 4. septembra 2017 opäť otvorili brány škôl, aby privítali všetkých žiakov, škôlkarov a pracovníkov ZŠ a MŠ v Krásne nad Kysucou a začal sa nový školský rok 2017/2018. Po slávnostnej svätej omši vo farskom kostole sv. Ondreja slávnosť pokračovala v areáli školy. Po tónoch hymny SR sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ školy Vladimír Targoš a primátor mesta Jozef Grapa, ktorý poprial deťom veľkú trpezlivosť, dobré známky a veľa úspechov. Primátor mesta nezabudol ani na malých prváčikov, ktorým daroval školské pracovné zošity, ale najväčším prekvapením boli vynovené triedy farebnými lavicami, stoličkami a katedrami pre pedagógov. Zrekonštruované triedy si pozreli aj rodičia a s uznaním sa vyjadrili o kladnom vybavení školských tried. V tomto školskom roku nastúpilo do ZŠ Mládežnícka okolo 600 žiakov a z toho 61 prváčikov.

Po otvorení školského roka v Základnej škole Mládežnícka sa presunuli do Materskej škôlky Prvosienka, kde ich spevom privítali tí najmenší. Pre tých, ktorí už navštevovali škôlku minulý rok, bol prvý deň veľkým prekvapením, pretože budova MŠ prešla komplexnou rekonštrukciou. Okrem novej strechy, pestrofarebnej ceruzkovej fasády s geometrickými tvarmi, sú vymenené aj okná, radiátory, osvetlenie, skrinky, podlahy na chodbách i kuchyňa. Interiér i exteriér je krajší, farebnejší, útulnejší a my dúfame, že deťúrence budú ešte radšej navštevovať vynovené priestory, ktorými škôlka disponuje. Prvé dni však nie sú vždy jednoduché pre všetkých. Tí, čo boli po prvýkrát v škôlke vyronili aj nejakú tú slzičku za mamičku a keď primátor utešoval plačúceho škôlkara, pani učiteľky ho ubezpečili, že čoskoro sa smútok za mamou zmení na radosť z nových zážitkov a nových priateľstiev.

Galéria k článku