Pozrime sa, ako sme si upratali naše mesto

Krásňania sa mohli tento mesiac zapojiť do čistenia mesta, ktoré zorganizoval mestský úrad. Zbieral sa odpad z verejných priestranstiev, zelených plôch, bytových a rodinných domov, čistenie brehu rieky Kysuca, odstraňovanie čiernych skládok a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta a čistenie miestnych komunikácii. Účastníci boli rozdelení do niekoľkých skupín.

Do spoločného upratovania sa zapojili zamestnanci mestského úradu, mesto oslovilo aj pedagógov a zamestnancov školských zariadení či už Základnej školy, alebo Strednej odbornej školy drevárska a stavebná, poslancov mestského zastupiteľstva, športovcoch a turistický oddiel. Samozrejme bola vítaná aj účasť každého, komu záleží na čistote nášho mesta a rád priloží ruku k dielu, žiaľ takýchto aktivistov sa v meste nenašlo veľa, napriek kritizovaniu a upozorňovaniu na neporiadok a smeti v meste. Závidíme mestám a obciam, ktoré sa iniciatívne zapájajú do čistenia verejných priestranstiev.Mesto na akciu zabezpečilo vrecia na odpad, náradie, ochranné rukavice i odvoz odpadu.

„Chválim všetkých usilovných ľudí, ktorí priložili ruku k dielu, aby bolo naše mesto čistejšie, krajšie a ďakujem všetkým občanom, študentom, pedagógom, pracovníkom mestského úradu a poslancom, ktorí prispeli k čisteniu mesta. Milo ma prekvapili obyvatelia niektorých bytoviek, ktorí sami skrášlili svoje okolie pred bytovkami.“ vyjadril sa primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za preukázanú pomoc a pocit, že Vám záleží na našom meste, v ktorom žijeme.

Galéria k článku