Hasiči oslavovali svojho patróna

V nedeľu 7. mája 2017 oslavovali svojho patróna sv. Floriána členovia Dobrovoľného hasičského zboru Krásno nad Kysucou. Zraz všetkých zúčastnených bol ráno o 7:00hod. pred požiarnou zbrojnicou a následne v sprievode išli do kostola sv. Ondreja na slávnostnú omšu, kde si uctili svojho patróna. Po skončení svätej omše sa spolu so správcom farnosti Mgr. Mariánom Vojtekom a kaplánom Mgr. Samuelom Sojčákom všetci odfotili. Po ukončení sa premiestnili k požiarnej zbrojnici, kde bolo priateľské posedenie a prebehla živá diskusia, zároveň sa konal aj deň otvorených dverí s ukážkami hasičskej techniky.

Galéria k článku