Dotazník verejnej mienky k riešeniu zníženia intenzity dopravy

Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina v súčasnosti rieši výskumnú úlohu: „Spoločensko-ekonomická efektívnosť systému prepravy RO-LA na medzinárodnej trase E75“ v ktorej sa posudzuje zníženie intenzity cestných nákladných súprav na trase Svrčinovec štátna hranica – Žilina prostredníctvom vlakov systému prepravy RO-LA, ako dočasného riešenia nepriaznivej dopravnej situácie v regióne Kysúc do doby kompletnej výstavby cesty D3. Nakoľko je verejná mienka v danej oblasti dôležitá, bol k danej téme vypracovaný dotazník, ktorý bude v rámci výskumnej úlohy vyhodnocovaný a akceptovaný.

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži pre zistenie verejnej mienky občanov zasiahnutých zvýšenou intenzitou cestnej dopravy na cestnej komunikácii č I/11. Jednou z možností dočasného zníženia výkonov cestnej nákladnej dopravy, do doby výstavby ciest D3 a R5, je ich prechod na železničnú dopravu prostredníctvom systému prepravy RO-LA na trase Český Těšín – Žilina.

Poznámka:
RO-LA - (nemecký Rollende Landstraße) je systém kombinovanej dopravy, ktorý spočíva v naložení cestnej súpravy (ťahač + náves/príves) na špeciálny železničný vozeň. Prosím vyplňte podľa Vášho uváženia a názoru nasledujúce otázky.

Vyplnený dotazník vytlačte a pošlite emailom na herdova.anna@zsr.sk alebo poštou na adresu:

Výskumný a vývojový ústav železníc
Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina

Dotazník, môžte vyplniť aj elektronicky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSjB2wdWmTV8LVEX4kN0pvl8VAeP2GhHsY-hW5eM-RdKzH6g/viewform?usp=sf_link

 

Dotazník nájdete v prílohe tohto článku:

Prílohy na stiahnutie

SMS info Krásno nad Kysucou

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk