Október mesiac úcty k starším

Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké „vzácne“ poklady žijú v našom meste. Sú to práve naši obyvatelia, ktorých hlávky zdobí šedivý vlas prežitých rokov. Pri tejto príležitosti k nám zavítala 9. 10. 2016 aj známa ľudová hudba Kysucký prameň z Oščadnice, ktorá našim obyvateľom venovala pestrú paletu ich známych piesni. V úvode programu sa všetkým prítomným prihovoril aj primátor mesta Krásno Ing. Jozef Grapa, ktorý pripomenul aj ľudské hodnoty, na ktoré sa akosi zabúda. Uctiť si jeden druhého, ďakovať a pomáhať. Nasledovalo uvedenie do života v poradí už 13 CD, na ktorom sa nachádza aj pieseň o našom meste „Krásňanské dievčatá.“ Polievané bolo čistou, pramenistou vodou práve rukou primátora mesta. Program pokračoval ďalej ako inak v tónoch spomínaného CD.

Veríme, že všetkým prítomným sa program páčil a spríjemnil im tak ich jeseň života.

Galéria k článku