• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Realizácia odkanalizovania mesta sa začala

Realizácia odkanalizovania mesta sa začala

Občania mesta sa už niekoľko rokov dožadujú vybudovať splaškovú kanalizáciu. Nutnosť vybudovania kanalizácie pociťujú obyvatelia najmä bývajúci v blízkosti ciest, kde v letných mesiacoch cítiť nepríjemné priesaky jednotlivých septikov, ktoré...